Rekenvoorbeeld 1

Neem een dierenarts met melkveebedrijven met de volgende DDD/J uitkomsten en ratio's van DDD/J en actiewaarden:

Bedrijf 1 2 3 4 5 6
DDD/J 6,66 21,78 33,3 13,5 11,76 13,56
Type bedrijf Melkvee Melkvee Melkvee Melkvee Melkvee Melkvee
Actiewaarde 6 6 6 6 6 6
Ratio 1,11 3,63 5,55 2,51 1,96 2,26
 
Ln Ratio1) 0,104360 1,289233 1,713798 0,920283 0,672944 0,815365
Gemiddelde Ln Ratio (0,104360 + 1,289233 + 1,713798 + 0,920283 + 0,672944 + 0,815365) / 6 = 0,91933. Dit wordt afgerond op 0,919.
Bijbehorende standaard deviatie met EXCEL berekend 0,548
1) natuurlijk logaritme van de ratio

Het gemiddelde en de standaard deviatie van deze reeks getallen zijn respectievelijk 0,919 en 0,548. Op grond van dit gemiddelde en de bijbehorende standaard deviatie kan de kans worden berekend dat een ratio een waarde groter dan 1 heeft.

Na de log-transformatie wordt uitgegaan van een normale verdeling en kan worden gerekend met de standaard normaal waarde Z, waarvoor geldt dat Z = (ln (ratio 1) - gemiddelde) / standaard deviatie.

Omdat ln(1) gelijk aan 0 is geldt Z = -m / sd = -0.919/0.548 = -1,68. Uit standaard tabellen voor normale verdelingen voor de waarde van Z kan worden afgeleid dat voor deze waarde van Z een VBI geldt van ongeveer 0,95 (of 95%).

Dus, 95% van de ratio's ligt boven de waarde van 1 (of 9,5 van de 10 bedrijven of 95 van de 100 bedrijven). Als de ruwe waarden voor de ratio's worden geïnspecteerd dan blijkt dat alle ratio's boven de 1 liggen. Blijkbaar is de verdeling zo, dat er, gegeven deze verdeling, nog een kleine kans is (5%) dat een waarde kleiner dan 1 wordt waargenomen. Duidelijk is dat sprake is van een dierenarts met bedrijven die allemaal boven de actiewaarde uitkomen. Samenvattend, overschrijding van de actiewaarde voor deze dierenarts is met een waarde van 0,95 (VBI=0,95) evident: Actiegebied.

Rekenvoorbeeld 2

Neem een dierenarts met mestvarken met de volgende DDD/J uitkomsten en ratio's van DDD/J en actiewaarden:

Bedrijf 1 2 3 4 5
DDD/J 13,65 1,3 3,25 2,99 4,55
Type bedrijf Mestvarken Mestvarken Mestvarken Mestvarken Mestvarken
Actiewaarde 13 13 13 13 13
Ratio 1,05 0,1 0,25 0,23 0,35

Dit betreft een dierenarts met gemiddeld lage ratio's en een enkele uitschieter; de kans op overschrijding van de actiewaarde voor deze dierenarts kan eenvoudig worden berekend door de DDD/J reeks (na afronding op 1 decimaal) in de tool in te typen en is 0,074 (7,4%). Dus ongeveer 7 op de 100 bedrijven in het rood, dit leidt tot het oordeel VBI in het streefgebied.

Rekenvoorbeeld 3

kalverdierenarts met combibedrijven en rosé starterbedrijven met de volgende reeks DDD/J waarden en actiewaarden:

Bedrijf 1 2 3 4
DDD/J 24,2 96,8 102,3 18,7
Type bedrijf Combi Rosé start Rosé start Combi
Actiewaarde 22 110 110 22
Ratio 1,10 0,88 0,93 0,85

Dit betreft een dierenarts met gemiddeld hoge ratio's net onder de actiewaarde met een enkele uitschieter daarboven. Na invullen van de DDD/J reeks in de TOOL blijkt dat overschrijding van de benchmark voor deze dierenarts 0,279 (27,9%) is, dus minder dan 3 op de 10 bedrijven of 30 op de 100 bedrijven boven de actiewaarde, dit leidt tot het oordeel VBI in het signaleringsgebied.