Benodigde gegevens

Met deze tool kan de VBI in een paar stappen worden berekend. Wat is hiervoor nodig?

  • De gerealiseerde dierdagdoseringen/jaar voor ieder bedrijf waarmee de dierenarts een 1-op-1 relatie heeft;
  • De (sub)sector van ieder bedrijf.

De berekening wordt uitgevoerd voor de vijf verschillende diersectoren.

Voor welke (sub)sectoren berekent de TOOL de VBI?

(Sub)sector Actiewaarde Minimale tekst
Vleeskalveren
Kalveren blank 39 blank
Kalveren rose start 110 rose & start
Kalveren rose afmest 6 rose & mest
Kalveren rose combinatie 22 rose & combi
Varkens
Zeugen en biggen 22 zeug
Speenbiggen 60 speen
Vleesvarkens 13 vark | vlees
Vleeskuikens
Vleeskuikens 301) altijd vleeskuikens2)
Kalkoenen
Kalkoenen 311) altijd kalkoenen2)
Rundvee
Melkvee 6 melk
Zoogkoeien 2 zoog
Opfok 2 fok
Vleesstieren 2 stier

1) voor pluimvee worden de 'behandeldagen' ipv DDD/J gebruikt
2) maakt niet uit welke tekst er geplakt wordt

Gegevensinvoer

Gegevens kunnen op twee manieren worden ingevoerd:

  1. Door de diersector met het "dropdown" menu te zoeken en de subsector van het bedrijf en de DDD/J in te typen. De tool kies automatisch het bij de subsector behorende actieniveau. Door de + aan het einde van de regel met de muis aan te klikken komt een volgende invoerregel tevoorschijn. Als alles is ingevoerd kan "BEREKEN" worden aangeklikt en komt de uitslagpagina tevoorschijn met de VBI.
  2. Vanuit een EXCEL file kunnen bedrijfsnamen en DDD/J worden geselecteerd en gekopieerd. Zet vervolgens de muis in de EXCEL invoerregel en klik de rechtermuisknop in en kies "PASTE". Alle invoerregels komen nu als het goed is tevoorschijn in het invoermenu. Een voorbeeld van een deel van een EXCEL file is hieronder gegeven, met in rose het te selecteren deel.

Voorbeeld MS Excel file

Scherm afbeelding van MS Excel

Wat is belangrijk bij gebruik MS Excel?

Gebruik twee kolommen in MS Excel: subsector (tekst) en DDD/J ( met 1 decimaal met komma of punt).

Belangrijk is dat eerst de sector geselecteerd is en er geen verborgen kolom tussen zit. Met het plakken krijg je de onderstaande reeks tekens, gescheiden door harde returns:

  • ([A-z of spatie] 1 tot n keer + 1 tab + [0-9 en komma of punt] 1 tot n keer + return)

Er kan pas worden geplakt als de sector is geselecteerd. Plakken werkt op twee manieren:

  • Ctrl-C in MS Excel voor de juiste selectie (copy)
  • Ctrl-V in het tekstvak (paste)

Of

  • Plakken door middel van het context menu (rechtermuis in tekstvak)
  • Het tekstvak verlaten (erbuiten klikken)

Bij het plakken laadt de pagina opnieuw met het resultaat van de invoer. Zolang er geen nieuwe invoer wordt gedaan (een nieuwe sector selecteren en weer gegevens invoeren), blijft de laatste invoer behouden.

Tijdens het plakken wordt deze meteen vervangen en bij handmatige invoer wordt ze pas vervangen na het uitvoeren van de berekening.

Problemen bij het gebruik van de TOOL

Deze pagina's en tool berusten op het gebruik van Javascript en gebruik van een moderne browser. De browser MS Internet explorer versie 8, voldoet eigenlijk niet meer aan dat criterium. Indien u problemen tegenkomt zijn de beperkingen van uw browser een mogelijke oorzaak. In dat geval is het aan te raden om de site in een recente versie van Chrome of Firefox te openen.